شگفتی ساز Palworld

1111111111 - شگفتی ساز Palworld

شگفتی ساز این روز های صنعت گیم یعنی بازی Palworld توانست فروش خود را در عرض ۴۰ ساعت به ۳ میلیون نسخه برساند

تعداد کاربران همزمان آن در استیم از عدد شگفت‌انگیز ۱ میلیون نیز عبور کرده است.

حالا با ششمین بازی استیم از نظر تعداد پلیرهای همزمان در اوج طرف هستیم.

نظر شما در این مورد چیه 🤔

gamepassultimate.ir ✅🌍 وب‌سایت ما

✔️ @xboxleran  کانال آموزش

✔️ @gamepassultimate کانال تلگرام

اینستگرام
کانال تلگرام گیم پس آلتیمیت